Zapojíme občany do rozhodování

  • Budeme jednat na všech orgánech co nejotevřeněji. O termínu a programu zasedání musí být občan předem informován. Jsme pro vytváření audiovizuálního záznamu z jednání zastupitelstva s jeho archivací na webových stránkách města. Zápisy ze zasedání musí být vždy zveřejněny a dohledatelné online a to včetně jmenovitého hlasování zastupitelů a přehledu o jejich účasti.
  • Úplné podklady na zasedání musí být zásadně zveřejňovány předem, aby se s nimi mohl každý seznámit a uplatnit svoje připomínky. Veškeré podklady jednání musí být zveřejněny v dostatečném časovém předstihu. Každý z návrhů bodu jednání musí být buď podložen důvodovou zprávou, případovou studií nebo odkazovat na problematiku, kterou se zabývá (předchozí body zasedání, aktuální problémy apod.).
  • Připomínkového procesu se budou moci zúčastnit i občané a neziskové organizace. Souhlasíme s tím, aby občané a spolky měli své zastoupení v odborných komisích, které pomáhají připravovat návrhy pro zastupitelstvo nebo kontrolují činnost zastupitelstva a rady.
  • Budeme včas zveřejňovat informace o investičních záměrech a rozvoji města, pro jejichž projednávání budeme organizovat veřejná slyšení, ankety a projednávání investičních a jiných záměrů.
  • Zřídíme elektronický systém, který bude od občanů, neziskového sektorua firem shromažďovat zpětnou vazbu a který umožní veřejnou diskusi.
  • Umožnímě občanům, aby sami mohli rozhodovat o části rozpočtu města pomocí Participativního rozpočtu