Stabilizace sušické nemocnice

  • Ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami chceme najít nejvhodnější model udržení poskytované péče v potřebném rozsahu.
  • Chceme navázat úzkou komunikaci s krajským holdingem, abychom si vyjasnili možné alternativy provozování sušické nemocnice.
  • Po všeobecné dohodě o modelu dalšího fungování sušické nemocnice se pustit do práce a znovu nastartovat poskytování péče v potřebném rozsahu.
  • Následně poukázat na chybná rozhodnutí při správě sušické nemocnice.