Průhledné hospodaření města

  • Veškeré smlouvy města a také zřizovaných organizací umístíme na internet.
  • Podporujeme zavedení otevřeného bankovního účtu a účetnictví města, včetně zřizovaných organizací. Zavedeme tzv. transparentní systém – otevřený systém pro lidi.
  • O příjmech a výdajích obce budeme přehledně informovat pomocí rozklikávacího rozpočtu.
  • Prosazujeme vyrovnaný rozpočet. Nemáme právo zadlužovat naše děti a přivést město do vleklých finančních problémů.