Prosadíme moderní technologie

  • Usnadníme občanům styk s úředníky. Zavedeme elektronické systémy zajišťující komunikaci a aktivní zapojení široké veřejnosti ve správě obce. Umožníme občanům se elektronicky sdružovat na místním principu a diskutovat s politiky problémy, které se jich týkají.