Budování metropolitní optické sítě

  • Při realizaci pozemních staveb na území města se zasadíme o vybudování městské metropolitní sítě, která bude v první řadě propojovat městské objekty a díky tomu umožníme centrální nákup konektivity a ochranu zřizovaných organizací před hrozbami z internetu.
  • Vytvoříme prostředí, které umožní využívání metropolitní sítě města komerčními subjekty za rovných podmínek. Tím zabrání opětovnému kopání v městských komunikacích a chodnících a také tím zajistíme stálý příjem do městského rozpočtu.