Komunální volby 2018

Vážení spoluobčané,

veřejný zájem musí převládnout nad korupčními praktikami a klientelismem. Na ztracenou důvěru v politiku nabízíme lék. A tím je průhledné hospodaření, rozhodování za účasti občanů a jasné závazky. Díky tomu, že rozumíme novým technologiím je dokážeme využít k usnadnění života, ke komunikaci s úřady z domova a k věrohodnější demokratické správě města.