Pirátský debatní klub

07. 07. 2016
Tagy
Pirátský debatní klub
Pirátský debatní klub

Co děláme

Pirátská strana není Národní fronta a nemusíme mít na vše stejné názory. Debatování mezi Piráty spočívá v tom, že vyhledáváme a představujeme argumenty k určité zajímavé společenské otázce (tezi). Blok debatování je na každé krajské schůzi, trvá cca 30 minut. Debaty organizuje a týmy oslovuje debatní klub.

Cíle debatování

 • Umožnit každému, aby si vytvořil vlastní informovaný názor na debatovanou věc
 • Rozvíjet schopnosti členů a začínajících politiků směrem k přesvědčivému, věcnému, férovému a kultivovanému vystupování
 • Zlepšit úroveň veřejné a vnitrostranické diskuse jako nástroje hledání široké shody a získat podklady pro stanovisko Pirátské strany

Pravidla debaty

1. Formát debaty

 • Debatují spolu dva dvoučlenné týmy o určité tezi. K debatě je pozván pouze tým, který je ochotný na dané téma vystupovat.
 • První tým tezi prosazuje, druhý tým tezi vyvrací. Řečníci obou týmů se střídají po třech minutách tak, aby každý řečník vystoupil právě dvakrát, takže celkem vystoupí osmkrát.
 • Během vystoupení 3 až 6 může druhý tým ve druhé minutě vystoupení položit krátkou otázku, na kterou řečník může odpovědět nebo ji může zdvořile odmítnout.
 • Řečník mluví srozumitelně normálnímu rozumnému člověku.

2. Debatujeme v dobré víře

 • Týmy by neměly tvrdit něco, o čem ví, že to není pravda, nebo obhajovat názor, se kterým nesouhlasí. Není cílem naučit se obhajovat cokoliv, jak to dělají ostatní politické strany, kdykoliv se jim to hodí (solipsismus, demagogie).
 • Témata jsou vybírána tak, aby na ně byly v Pirátské straně různé názory a nebylo v nich dosud žádné oficiální stanovisko.
 • Řečník by se měl zdržet neférových argumentů (manipulace a logický klam, argumentace nedostupnými studiemi, argumenty na závěr bez možnosti reakce apod.). Doporučujeme, aby druhý tým na neférový argument poukázal.

3. Hodnocení debaty

 • Na dodržování časového limitu a předávání slova dohlíží nestranný časoměřič.
 • Na závěr debaty obecenstvo hodnotí během cca 5 minut jednak přesvědčivost vystoupení obou týmů a jednak hlasuje o tom, ke kterému názoru se přiklání. Tato dvě hodnocení jsou oddělená.
 • Hlasování slouží čistě pro účely vyhodnocení debaty. Dále dává obecenstvo zpětnou vazbu, a to tak, že se přítomní lidé z obecenstva rychle střídají ve zpětně vazbě bez reakcí členů týmu, dokud nejsou podstatné věci řečeny.

Příklady témat debaty

 • Má se zahraniční politika České republiky zaměřit na rozvíjení užších vztahů s Čínou?
 • Má Česko nabídnout Německu přijetí části uprchlíků ze Sýrie?
 • Má hlavní město Praha zavést MHD zdarma?
 • Mají dojít k inkluzi žáků s postižením mezi zdravé děti?
 • Souhlasíte se zákazem kouření v restauracích?
 • Praha by měla bezodkladně učinit veškerá opatření pro zlepšení kvality ovzduší
 • Česká pirátská strana by měla v příštích parlamentních volbách spojit své úsilí se Zelenými
 • Česko by mělo vystoupit z EU
 • Česko má přijmout euro
 • Pokud se Piráti dostanou do sněmovny, měli by první období být v opozici
 • Základní příjem je nutným řešením sociálního zabezpečení budoucnosti

Vybírána jsou témata, na která nemáme v Pirátském programu jednoznačný názor.

Kde nás najdete

Pirátské centrum
Řehořova 19, Praha 3, dolů po schodech

trvale zde ovšem nikdo není, je třeba si najít akci v kalendáři

Připojte se

 • Pro každou debatu hledáme 2 řečníky pro danou tezi a 2 proti. Dále hledáme zkušené lektory, kteří by s námi chtěli sdílet své zkušenosti či přednést referát.
 • Budeme rádi, pokud se ozvete! Na konkrétní spolupráci se domluvte telefonicky s vedoucím debatního týmu Jakubem Michálkem.
Sdílení je aktem lásky
Kam dále?