Proslulý areál SOLO Sušice už by nemusel dát chátrat! Zastupitelstvo města Sušice se na svém únorovém zasedání jednomyslně shodlo o záměru zahájit jednání o možnosti odkoupení s jeho majitelem. Tématem se už dlouhodobě zabývá Pirát Jan Janda, jehož stěžejní volební slogan související se SOLO Sušice byl právě „Odkoupit – revitalizovat – rozvinout.“

V budoucnu vznikne pracovní skupina, která se tímto záměrem bude dále zabývat.