Mgr. Věra Mikušová

pedagog

Jsem absolventskou Policejní akademie České republiky v Praze. V rámci programu ERASMUS+ jsem strávila semestr studiem forenzních věd ve Velké Británii. V Anglii jsem pochopila jak zásadní je kvalitní vzdělávací systém. Ještě v průběhu bakalářského studia jsem začala pracovat na projektech zabývajících se osvětou a vzděláváním. V současné době pracuji jako pedagožka volného času v centru ekologického vzdělávání v Horažďovicích. Jsem zároveň dlouholetou aktivistkou za práva zvířat.

Důvodem proč kandiduji je má snaha být hlasem pro ty, kdo mají ztíženou nebo žádnou možnost zasadit se o to aby bylo naplněno jejich právo na důstojný a spravedlivý život.