Mgr. et Bc Petra Marková Haisová

rodičovská dovolená, 33 let


Narodila jsem se v Sušici, kde jsem od malička vyrůstala a nyní zde žiji se svým manželem a dvěma dětmi. Po odmaturování na Gymnáziu Františka Procházky jsem úspěšně vystudovala Kulturní a sociální antropologii a později obor Sociální a charitativní práce. Po škole jsem pracovala v oblasti sociálních služeb. Nejprve jako referentka v Okresní správě sociálního zabezpečení v Plzni, poté jako vychovatelka v Klokánku v Janovicích nad Úhlavou. Nyní pracuji v Oblastní charitě Sušice, ale současně jsem na rodičovské dovolené. Mezi mé záliby patří má profese. Ve svém volném čase se ráda věnuji studiu cizích jazyků, výletům po Šumavě a vaření.

Proč kandiduji?

Věřím v lidi, v jejich sílu a pomoc, kterou jsou schopni poskytnout jeden druhému. Věřím v lidi, kteří touží spolupracovat, a ne se hašteřit. Rozhodla jsem se připojit k České pirátské straně, protože mi není lhostejné, jak se v našem městě lidem žije. Chtěla bych, aby občané Sušice dostali příležitost dozvědět se o chodu města a věcně se vyjadřovat k plánovaným krokům. Nejvíce se mi na Pirátech líbí, že se zabývají problémem dostupného bydlení. Pro čerstvé absolventy, mladé rodiny a seniory se snaží zajistit možnost pořídit si důstojné bydlení za výhodných a dlouhodobě udržitelných podmínek. Přála bych si, aby Piráti dostali příležitost vytvořit chytrou a transparentní bytovou politiku i v našem městě.