Bc. Eva Divišová

všeobecná sestra, 25 let


Jmenuji se Eva Divišová, narodila jsem se a vyrůstala v Sušici. Cesty osudu mě zavedly do Plzně, kde jsem úspěšně odmaturovala na zdravotní škole. Poté jsem studovala jazykovou školu a dále ve studiu pokračovala oborem Ošetřovatelství na Fakultě zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni. V září roku 2016 jsem začala pracovat v sušické nemocnici. Šťastně jsem zastávala pozici všeobecné sestry na chirurgickém akutním oddělení, po jeho uzavření v červenci 2017 jsem byla přeložena na lůžka následné péče. Zde působím dodnes a stále netrpělivě čekám, jako spousta občanů našeho krásného města, na znovuotevření chirurgického oddělení. Mezi mé záliby patří rodina, přátelé, kultura a vzdělávání se v oblasti zdravotnictví.

Proč kandiduji?

Kandiduji, protože nechci přijít o své milované zaměstnání. Jako všeobecná sestra chci pečovat o zdraví tohoto města. Ráda bych zde jednou také založila rodinu, a proto mi není lhostejné, co se v našem městě děje i v mnoha dalších ohledech.