Martin Němeček

provozní ředitel, 39 let


Jmenuji se Martin Němeček. V Sušici jsem se narodil, vyrůstal, vyučil se zde automechanikem, poté pokračoval dvouletou nástavbou a studium úspěšně ukončil maturitou. Po vojně mě osud zavál do dnes již zaniklého SPAR Šumava, kde jsem působil jako řidič při rozvozu zboží. Následně jsem přijal nabídku současného zaměstnavatele firmy Rumpold - P s.r.o provozovna Sušice, kde od roku 2002 pracuji na pozici provozního technika. Má práce mě nesmírně baví a je dalším mým koníčkem a zálibou. Občas je ale nutné přijít na jiné myšlenky a to se mně, díky mé rodině, manželce a dvěma dětem, daří na jedničku. A i proto se mohu věnovat další své velké zálibě - renovaci starých motocyklů.

Proč kandiduji?

Rozhodl jsem se kandidovat, protože již delší dobu vnímám kroky, které činí vedení našeho města jako neakceptovatelné, jak pro mne, tak i pro většinu společnosti. Rád bych se jako sušický patriot podílel na změnách, které je nutné prosadit tak, aby se naše krásné město postupně nestalo jen ubytovnou pro spoustu agenturních pracovníků. Chtěl bych, aby nebylo městem, kde chybí odpovídající lékařská péče a kde se politické a obchodní zájmy jednotlivců povyšují nad zájmy společnosti.